Presentació ODS Vedruna Catalunya

“Creant hàbits per a un món millor”

Aquest itinerari és la concreció d’una pauta de treball compartida que, partint de la Proposta Educativa Vedruna, una trajectòria col.lectiva de compromís social i la implicació de la nostra xarxa d’escoles, ens permetrà transitar cap a una manera de fer que garanteixi la consolidació en la creació d’hàbits de vida per a un món més just, més solidari, més sostenible.

Punt
de partida

Partint del convenciment que el coneixement genera accions, però que les accions també generen coneixement, aquest itinerari pretén empoderar els claustres i equips de treball de les nostres escoles a:

  • Treballar per un canvi d’hàbits que es dugui a terme de forma voluntària, col.lectiva, permanent…
  • Apostar per l’activisme social que, partint de la “mirada crítica”, opti per la “participació optimista” cap a la minimització i l’adaptació.
  • Donar continuïtat als projectes engegats des del treball en xarxa.
ODS Vedruna Catalunya

Característiques

FLEXIBLE / GLOBAL / CONSENSUAT / COORDINAT / PARTICIPATIU / PROPER / INNOVADOR

ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
CreaEscola Quality Certificate for Education Website