Eina de diagnosi

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides traça el camí de ruta per sumar complicitats, fomentar la participació ciutadana i conciliar els diferents interessos dels agents implicats.

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) van ser aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el setembre del 2015. Aquests objectius, amb l’horitzó d’assolir-los el 2030, pretenen, entre d’altres, erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic.

Introduir els ODS a l’aula ajuda a fer dels alumnes, persones crítiques, conscients de les problemàtiques mundials, i amb iniciativa per buscar solucions.

IMG-20200211

El Projecte Educatiu Vedruna orienta el propòsit educador de les escoles. Un propòsit que consisteix en que cada “alumne ha de ser responsable i competent per viure en un món divers i plural, i ha de poder posar les seves capacitats, actituds i aptituds al servei de la societat en la construcció d’un món millor”.

A partir d’aquest propòsit despleguem tot un ventall d’accions educatives orientades a fer que els nostres alumnes prenguin consciència i compromís sobre la realitat que els envolta.

L’any 2006 vam incloure l’educació ambiental a totes les nostres escoles, buscant objectius comuns i dissenyant accions conjuntes. Potenciem els programes que ens encaminen a esdevenir escoles sostenibles i tots aquells hàbits i valors que vivim en el dia a dia, educant des de l’exemple. Aquest treball en xarxa amb les 36 escoles Vedruna va ser mereixedor del Premi Escoles Verdes 2019 que atorga la Generalitat de Catalunya.

Aquest mateix any 2019 vam decidir fer un pas més i vam començar un treball en xarxa per tal que els Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions Unides impregnessin el currículum, esdevinguessin una realitat a l’aula i desenvolupessin en els alumnes la consciència i el compromís d’implicar-se en un món més digne i més sostenible, començant pel seu entorn més proper.

Fruit del camí iniciat com a xarxa, sorgeixen iniciatives i propostes als 36 centres Vedruna amb la finalitat de conscienciar, implicar i visibilitzar els ODS.

Descarrega la presentació en PDF

Eina de diagnosi

El curs 2021 decidim fer un pas més i avançar en la millora i implementació dels ODS a l’aula.

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus
i amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents i claustres de les escoles.

El formulari, elaborat a partir d’una rúbrica i tenint en compte el Disseny Universal d’Aprenentatge genera un gràfic de barres i un gràfic radial que permet ser el punt de partida per a traçar línies de reflexió i estratègia.

Per alguns centres educatius pot ser útil replicar aquesta eina, però només per al seu centre. D’aquesta manera, els resultats per etapes seran només del centre i, l’anàlisi, serà molt més ric.

A continuació trobareu el procés per poder duplicar l’eina i utilitzar-la al propi centre. No és un procés senzill si es volen totes les característiques, però es detalla al màxim perquè sigui possible la replicació:

1- Fer una còpia del formulari

el primer pas és crear una còpia del formulari. Per fer-ho, només cal seguir el següent enllaç:

2. Crear una còpia de la plantilla del full de respostes

només cal accedir al següent enllaç per crear la còpia del full de respostes.

3. Vincular el formulari amb el full de càlcul

Obrir la còpia del formulari, accedir a l’apartat de Respostes amb la icona del full de càlcul, triar l’opció SELECCIONA full i triar la còpia de la plantilla del full de càlcul.

El full de càlcul està configurat per treballar amb el formulari tal com està en la plantilla. Si es modifica el formulari afegint preguntes, caldrà canviar fórmules del full de càlcul perquè tot segueixi funcionant.

4. Indicar el nom del full del formulari

Obrir el full de càlcul. S’haurà afegit un primer full, amb un nom semblant a Respostes del formulari i algun nombre. Cal accedir al full Consultes i en la cel·la G1 indicar el nom exacte d’aquest primer full vinculat al formulari.

5. Configurar l'enviament automàtic de resultats (1)

En el full de càlcul, cal accedir al menú, Eines i a l’opció Editor d’scripts.

Un cop obert, cal triar el rellotge de la part esquerra, Activadors.

En la pantalla Activadors, cal afegir-ne un de nou amb el botó de la part inferior dreta.

Finalment, només cal canviar el paràmetre Selecciona el tipus d’esdeveniment. Cal triar En enviar el formulari.

En desar, apareixerà una finestra emergent (vigileu de tenir-les permeses) demanant permisos perquè l’usuari pugui executar l’script. Els haurem de concedir.

Amb tota aquesta configuració, si algú contesta el formulari, rebrà un correu de l’usuari que ha configurat el disparador amb el gràfic de resultats adjunt.

Per consultar els resultats a nivell de centre, només cal obrir el full de càlcul i accedir a la pestanya Consulta. Es podran veure els resultats globals o filtrats per etapa educativa.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website