TOTES LES SANGS SÓN IGUALS?

Totes les sangs són iguals_
ODS treballats

L’alumnat rep com a proposta  dissenyar la campanya de donació de sang de la ciutat. Paral·lelament al desenvolupament de la campanya, els alumnes es formulen unes preguntes d’interès personal, a través de les quals investiguen la sang, el cos humà i els hàbits saludables en grups heterogenis de treball cooperatiu. Cada grup d’experts comparteix els coneixements adquirits amb la resta del grup a través d’exposicions, maquetes i murals.

Carme Redón, Ivette Vives i Joan Dellà.
Joaquima Vedruna Terrassa
CreaEscola Quality Certificate for Education Website