ODS 14

Vida submarina

Taula de continguts

Vida submarina

"El mar, un cop t’embruixa, t’atrapa a la seva xarxa meravellosa per a tota l’eternitat."

Jacques Cousteau

Els oceans i els mars són essencials per a la nostra existència.

Ocupen el setanta per cent del nostre planeta i en depenem pel menjar, per l’energia i per l’aigua. Garanteixen l’estabilitat climàtica.

No obstant això, hem aconseguit alterar aquests recursos tan valuosos. Grans masses d’aigua es veuen sotmeses a alteracions provocades per l’acció de l’home. Contínuament estem abocant als mars i oceans residus contaminants i estem mantenint la sobrepesca, que afecta la biodiversitat dels ecosistemes marins.

Ens cal començar immediatament a gestionar i protegir de manera responsable tota la vida marina del món.

L’ODS 14 aborda els greus problemes que afecten els mars i els oceans. Es proposa el repte de protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, amb la perspectiva de conservar almenys el 10 % de totes aquestes àrees. D’altra banda, s’ha de poder preservar la pesca impulsant sistemes pesquers que fomentin la capacitat de regeneració dels ecosistemes.

 • Oceans i mars. Ecosistemes marins.
 • Gestió i ús dels recursos marítims (renovables i no renovables).
 • Ecologia marina: la xarxa tròfica, depredadors i preses.
 • Biodiversitat marina.
 • Reserves marines.
 • Pesca sostenible.
 • Aqüicultura sostenible.
 • El creixement del nivell del mar i els efectes del canvi climàtic.
 • Els contaminants de l’oceà: plàstics, microesferes, aigües residuals, nutrients i substàncies químiques.
 • Relacions culturals amb el mar.
 • Els esculls coral·lins, les costes i els manglars i la seva importància ecològica.
 • Patrimoni marítim històric.
 • Netejar, naturalitzar i mantenir l’ecosistema propi de les lleres de les rieres i els torrents que desemboquen al mar.
 • Prevenir l’arribada de microplàstics al mar i l’increment de la brossa marina.
 • Canviar els hàbits del dia a dia per reduir el consum d’envasos de plàstic.
 • Cuidar i netejar els espais marins (platges).
 • Col·laborar amb associacions que treballen per la millora i la conservació dels ecosistemes marins.
 • Visibilitzar els diferents oficis relacionats amb els recursos marins (pescadors, peixaters, llotges…).
 • Treballar lectures relacionades amb el mar.
 • Conèixer i preservar el patrimoni històric relacionat amb el mar.
 • Fer excursions al medi costaner.
 • Debatre l’ús sostenible dels recursos marins.
 • Fer experiments al laboratori per comprovar l’acidificació dels oceans i mars.
 • Organitzar campanyes per demanar l’ampliació de les zones protegides del medi costaner, de les zones de veda i de les reserves marines.
 • Visitar museus de la pesca.
 • Potenciar la reducció d’envasos de plàstic en els esmorzars escolars i en les sortides escolars.
 • Organitzar campanyes de neteja dels entorns costaners.
 • Proposar visites familiars a entorns marins (platges, ports, camins de ronda…).
 • Facilitar lectures familiars amb temàtica marina.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website