ODS 8

Treball digne i creixement econòmic

Taula de continguts

Treball digne i creixement econòmic

“Si volem aconseguir una cultura més rica, n’hem de trobar una en la que cada do humà tingui un lloc apropiat”

Margaret Meade

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l’ocupació plena i productiva, i el treball decent per a tothom (pensant sobretot en les persones joves amb una preparació acadèmica i competencial i sense tenir en compte el seu gènere).

 • Economia social i solidària (ESS).
 • La cooperativa vers les societats capitalistes.
 • Economia circular.
 • El valor afegit o factor diferencial de projectes emprenedors i creatius.
 • Normativa laboral existent.
 • Treball decent:
  • Què entenem per treball infantil?
  • Quan es dona l’assetjament laboral?
  • Què són les condicions insalubres?
  • Treballar sense contracte? Què implica?
  • L’explotació laboral: salaris injustos, jornades laborals sense descansos, contractes temporals encadenats quan realment és una feina amb contracte fix…
  • Es garanteix sempre la seguretat i la higiene en el treball?
 • Les competències socials, personals i laborals que ha de tenir un treballador i que valora l’empresa.
 • Relació entre el treball digne i el nivell de pobresa d’un país.
 • Les migracions com a cerca de treball digne per tenir una vida digna.
 • Com podria jo canviar aquestes situacions d’injustícia des del meu rol de ciutadà, com a treballador…?
 • Analitzar les condicions laborals dels països del tercer món enfront de les multinacionals.
 • Comparar les condicions laborals existents enfront de la normativa laboral.
 • Crear una cooperativa d’alumnes a l’escola per oferir un producte o servei i cobrir una necessitat de l’entorn més proper.
 • Fer una anàlisi a l’escola de les condicions de seguretat i higiene que presenta el centre.
 • Fer activitats que potenciïn les competències personals i socials (soft skills) que demana l’empresa.
 • Buscar quin és el protocol que ha de seguir una persona assetjada en el centre de treball. Què ha de fer, a qui s’ha de dirigir?
 • Analitzar la varietat de contractes laborals existents i contrastar pros i contres de cadascun d’ells (tant per a l’empresa com per a treballador).
 • Fomentar l’empatia cap a col·lectius com el de les persones immigrants i altres col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Obrir la porta a poder cercar feines i oficis, i a accedir als estudis necessaris per assolir les competències per arribar-hi.
 • Analitzar les capacitats competencials d’un mateix i fomentar el treball de millora de les soft skills.
 • Analitzar a fons quines causes porten la gent a migrar a altres països per qüestions econòmiques i treballar dinàmiques que afavoreixin l’empatia amb aquesta situació.
 • Concertar una visita a l’escola de l’associació Fronteres Invisibles que inclou una dinàmica i un taller de reflexió i empatia amb el col·lectiu de persones immigrants.
 • Coparticipar en l’elaboració del pla d’emergència del centre.
 • Portar un aliat extern d’una ETT que simuli una entrevista de feina que valori les soft skills.
 • Donar a conèixer el conveni col·lectiu d’un determinat sector i analitzar-ne les parts.
 • Interpretar els drets i deures dels treballadors. Celebrar el dia 1 de maig (Dia Internacional dels Treballadors) i el 8 de març (Dia Internacional de la Dona Treballadora).
 • Visitar l’OTG i sol·licitar un model de contracte i omplir-lo a l’aula.
 • Penjar un currículum a Linkedin.
 • Fer un seguiment de les ofertes de treball de Linkedin i InfoJobs.
 • Fer un taller a Barcelona Activa, o a través de la web, per conèixer quines habilitats personals té l’alumne i les potencialitats competencials que pot treballar.
 • Concertar una visita amb el cap de recursos humans d’una empresa propera al centre, o d’algú entre les famílies de l’escola, perquè expliqui a l’alumnat què valoren d’un treballador que hagi de pertànyer a la seva plantilla.
 • Contactar amb exalumnes de l’escola que hagin tingut una experiència laboral i/o personal a l’estranger, i explicar la vivència als alumnes.
 • Muntar una cooperativa d’alumnes per oferir un producte o servei que cobreixi una necessitat propera del seu entorn.
 • Analitzar la procedència dels productes més consumits pels adolescents (tecnologia i roba) i fer una reflexió de les condicions laborals que comporta la seva producció.
 • Donar a conèixer el sector econòmic que resulti més diferent a la realitat més propera a les famílies del centre. Per exemple que les escoles de Barcelona vegin el món rural i agrícola, o que les escoles de Lleida vegin el sector marítim i
 • Promoure l’ecodisseny. Per exemple: convertir una malla de la porteria de futbol per muntar l’aparador d’una botiga en nivells; o fer el mostrador d’una botiga amb caixes de plàstic de fruita; o fer un canviador amb portes d’armari velles.
 • Generar un mercat local entre famílies i alumnes a partir de productes creats pels alumnes (donant una segona vida a un objecte que ja no s’utilitza per al seu ús original) i, a partir dels guanys obtinguts, fer una donació a una institució escollida democràticament pels alumnes, tancant així un exemple pràctic d’economia circular.
 • Cercar a la comunitat educativa del centre caps de recursos humans o d’empreses de treball temporal.
 • Vincular les famílies a la cooperativa creada o a la compra en el mercat d’economia circular.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website