ODS 10

Reducció de les desigualtats

Taula de continguts

Reducció de les desigualtats

"Educar en la solidaritat significa educar-nos en humanitat."

Papa Francesc

La diversitat humana és una riquesa que s’ha de conservar i no pot ser motiu de desigualtat d’oportunitats. Per aquest motiu, la reducció de les desigualtats promou la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

L’ONU assenyala que la desigualtat és un dels grans reptes dels propers anys i suposa un obstacle per assegurar els drets humans a tot el món.

Aquest ODS ens convida a no deixar ningú enrere en igualtat d’oportunitats..

 • Interpretació del món actual.
 • Participació en valors.
 • Justícia.
 • Tolerància.
 • Discriminació.
 • Diversitat:
  • Ètnica: les tradicions del món i de la nostra comunitat educativa.
  • Social i cultural: costums, llengües i religions.
  • Capacitats físiques i mentals: inclusió social i mobilitat reduïda.
 •  Desigualtat: social, econòmica, educativa, laboral i d’accés a la salut.
 • Crear debats a l’aula per treballar les diferents opcions ideològiques, sexuals, religioses, etc.
 • Llegir articles que afavoreixin una presa de consciència de les desigualtats existents.
 • Generar un racó de les notícies del cap de setmana.
 • Visionar documentals i pel·lícules per generar debat sobre la migració i immigració.
 • Realitzar anuncis i espots publicitaris fent referència a les desigualtats del nostre entorn.
 • Treballar activitats d’animació i/o contes que evidencien desigualtats per generar empatia.
 • Evidenciar les fortaleses dels membres dels equips cooperatius.
 • Utilitzar diferents tipologies textuals (entrevistes, notícies, textos expositius…).
 • Elaborar formularis sobre desigualtats i realitzar-ne una anàlisi estadística.
 • Contemplar la figura del company-guia per tal que pugui ajudar els altres en la seva incorporació a les activitats del grup classe.
 • Elaborar documents que recullin drets i deures dels alumnes.
 • Saber aprofundir en la riquesa cultural existent a l’aula.
 • Treballar la coeducació família- escola
 • Tallers o xerrades amb les AMPES
 • Col·laborar en la prevenció de totes les violències masclistes
 • Treballar Quin paper s’atorga a les mares i quin paper als pares?
 • Proposar lectures familiars
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website