ODS 10

Reducció de les desigualtats

Taula de continguts

Reducció de les desigualtats

“Vivim com una família de nacions,cal que cada membre d’aquesta família rebi les mateixes oportunitats de creixement econòmic, social i educatiu”

Malala Yousafzai

Promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició, i garantir la igualtat d’oportunitats i la reducció de les desigualtats mitjançant lleis, polítiques i mesures adients.

 • Les categories discriminatòries habituals i les tasques d’inclusió social, econòmica i política contra les desigualtats (a escala nacional i mundial).
 • Els indicadors per mesurar la desigualtat.
 • El significat del dret a la terra, a la propietat i als recursos naturals per a la igualtat, i l’impacte de les desigualtats en les vulnerabilitats i les capacitats.
 • Les polítiques de protecció fiscal, salarial i social.
 • Els sistemes comercials i les regulacions (inclosos els règims fiscals) a escala mundial.
 • La normativa laboral.
 • La representació de diferents grups/nacions als governs i a les juntes d’institucions importants i poderoses.
 • La quantitat i els efectes de l’ajuda internacional al desenvolupament.
 • L’origen històric de les desigualtats actuals (inclòs el paper de les empreses multinacionals).
 • La migració i la mobilitat de les persones.
 • La bretxa digital i com podem ajudar a reduir-la.
 • Planificar una campanya política o de sensibilització dirigida a eliminar les desigualtats en els sistemes comercials mundials.
 • Fer entrevistes a persones en situació de vulnerabilitat (per exemple: migrants, gent gran, persones amb diversitat funcional…).
 • Crear un lloc web o un blog en què es destaqui una interpretació de la migració local i/o la situació de les persones refugiades.
 • Desenvolupar un projecte basat en enquestes: «Com influeix la desigualtat en la felicitat de les persones?».
 • Fer un estudi sobre com afecta els països pobres la bretxa digital i què podem fer nosaltres per millorar aquesta situació.
 • Dissenyar i construir una maqueta representant les parts d’una central energètica.
 • Analitzar com és el subministrament energètic actual i valorar/calcular quanta energia diària cal per cobrir les necessitats bàsiques. Posteriorment, reflexionar sobre aquesta qüestió.
 • Comparar la petjada energètica d’una persona de la mateixa edat en diferents regions del planeta.
 • Fer una anàlisi de les barreres físiques d’un local públic (escales, esglaons, pendents, lavabos adaptats, cartells orientatius per facilitar la informació…) o les barreres arquitectòniques d’una població (voreres en mal estat, forats als paviments…). A partir de l’anàlisi, fer una memòria i entregar-la a l’Ajuntament.
 • Fer una anàlisi de les dificultats que té la gent gran per accedir a internet (barreres cognitives) i fer una proposta per facilitar-los-hi l’accés.
 • Sanejar portàtils en desús i fer-los arribar a escoles de països pobres (p. ex. a través de la plataforma Labdoo).
 • Fomentar la participació en campanyes de solidaritat com les del Banc dels Aliments o l’Esmorzar Solidari.
 • Desenvolupar campanyes informatives en dates assenyalades. Per exemple:
  • 8 de setembre: Dia del Cooperant.
  • 22 de febrer: Dia Europeu per la Igualtat salarial entre dones i homes.
  • 1 de maig: Dia Internacional dels Treballadors.

Enllaços

Entitats

 • Associació Alba
 • Ajuntaments
 • Càritas, Creu Roja, Banc dels Aliments…
 • Casals i residències d’avis
 • Labdoo.org

Participació de les famílies en les accions que es fan a l’escola (campanyes de recollida d’aliments, medicaments o roba; deixar els llibres per a la gent sense recursos, etc).

ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website