ODS 16

Pau, justícia i institucions sòlides

Taula de continguts

Pau, justícia i institucions sòlides

"Si volem un món de pau i de justícia cal posar decididament la intel·ligència al servei de l’amor."

Antoine de Saint-Exupéry

Aquest ODS pretén vetllar pel benestar de les persones, la prosperitat de les societats, la igualtat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible.

Tots aquests objectius només es poden assolir tenint un ambient de pau i de respecte als nostres drets fonamentals. Perquè això es compleixi és essencial disminuir els conflictes i delictes que afectin directament o indirectament els infants.

Les persones que tenen el poder han de ser el màxim possible de transparents, justes i imparcials. D’aquesta manera garantirem la igualtat de les persones sigui quina sigui la seva classe social i/o cultural. Tanmateix, la vida a l’escola i les relacions existents han d’afavorir aquest benestar social.

A l’educació primària em d’educar en la no-violència, el respecte i la igualtat, i hem de ser justos i coherents en les nostres decisions. Com a escola i com a mestres hem de tenir molt clar que som un model a seguir. Per tant, hem de ser molt conseqüents amb els nostres actes.

 • Justícia (definicions, diferents conceptes i teories).
 • Referents que han lluitat per la pau.
 • Igualtat (diferents conceptes i teories).
 • Llibertat (diferents conceptes i teories).
 • Treball i explotació infantil.
 • Cultius transgènics i les seves conseqüències mediambientals i socials.
 • Les bones relacions (relacions positives/no tòxiques).
 • Acceptació de cultures, llocs d’origen i diversitat.
 • Educació solidària, ajudar sempre que puguem.
 • Acceptació de les diferències i els diferents punts de vista.
 • Respecte, empatia i confiança envers els altres.
 • Fer jocs de rol vinculats amb l’ODS (per exemple: diferents persones d’arreu del món que són víctimes de la injustícia…).
 • Mantenir diàlegs interreligiosos sobre justícia i igualtat a les escoles.
 • Organitzar visites a institucions, entitats o organismes vinculats amb l’ODS (jutjats, Fundesplai, Fundació Pere Tarrés…).
 • Fomentar a l’escola temes de debat i accions vinculades al sentit de l’ODS: «Què és just».
 • Debatre sobre qüestions d’actualitat relatives a la justícia del context històric i cultural (àmbit local, nacional, internacional…).
 • Desenvolupar un projecte basat en un treball de camp: «Com seria un món en pau?».
 • Celebrar els dies internacionals vinculats amb l’ODS: Dia Internacional dels Drets Humans (10 de desembre), Dia Escolar de la No-violència i la Pau (30 de gener), Dia Internacional de la Justícia Social (20 de febrer), etc.
 • Generar material multimèdia que generi consciència: exposicions al centre, vídeos divulgatius…).
 • Fer extensible els coneixements adquirits en els projectes de centre, projectes d’APS o Servei Comunitari, etc. a tota la comunitat educativa
 • Impulsar campanyes amb propostes per ajudar a millorar algun aspecte injust (dins l’escola, a l’aula, a la ciutat, etc).
 • Fer partícips a les famílies de les accions que es duguin a terme a l’escola.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website