ODS 16

Pau, justícia i institucions sòlides

Taula de continguts

Pau, justícia i institucions sòlides

Generar societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible i facilitar l’accés a la justícia per a tots mitjançant institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

 • Justícia (definicions, diferents conceptes i teories).
 • Referents que han lluitat per la pau.
 • Igualtat (diferents conceptes i teories).
 • Llibertat (diferents conceptes i teories).
 • Delicte i càstig, comparació de lleis i càstigs arreu del món.
 • Tractats i acords a escala mundial relacionats amb la pobresa i la seva erradicació (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, etc.).
 • Globalització econòmica i conseqüències.
 • Tractats i acords a escala mundial relacionats amb la contaminació, l’escalfament global i el canvi climàtic (Cimera de la Terra, Protocol de Kyoto, Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic).
 • Tractats i acords a escala mundial relacionats amb la guerra, la pau i les persones refugiades.
 • Treball i explotació infantil.
 • La corrupció: diferents tipus i com es pot mesurar.
 • Tràfic il·legal en qualsevol de les seves dimensions: armes, persones, òrgans, drogues…
 • El Tribunal Penal Internacional i la seva funció.
 • Gestació subrogada (ventres de lloguer).
 • Cultius transgènics i les seves conseqüències mediambientals i socials.
 • Fer jocs de rol vinculats amb l’ODS (per exemple: diferents persones d’arreu del món que són víctimes de la injustícia…).
 • Mantenir diàlegs interreligiosos sobre justícia i igualtat a les escoles i als campus universitaris.
 • Organitzar visites a institucions, entitats o organismes vinculats amb l’ODS (jutjats, Fundesplai, Fundació Pere Tarrés…).
 • Fomentar a l’escola temes de debat i accions vinculades al sentit de l’ODS: «Què és just».
 • Debatre sobre qüestions d’actualitat relatives a la justícia del context històric i cultural (àmbit local, nacional, internacional…).
 • Desenvolupar un projecte basat en un treball de camp: «Com seria un món en pau?».
 • Analitzar els tractats internacionals (medi ambient, economia…), analitzar críticament els acords i pensar en propostes de millora.
 • Agafar algun cas judicial d’actualitat o d’interès per a l’alumnat i analitzar les accions que s’han fet.
 • Estudiar algun cas de corrupció real amb articles de diaris i reportatges o documentals per veure les diferents variants de la corrupció.
 • Celebrar els dies internacionals vinculats amb l’ODS: Dia Internacional dels Drets Humans (10 de desembre), Dia Escolar de la No-violència i la Pau (30 de gener), Dia Internacional de la Justícia Social (20 de febrer), etc.
 • Generar material multimèdia que generi consciència: exposicions al centre, vídeos divulgatius…).
 • Fer extensible els coneixements adquirits en els treballs de recerca, projectes de centre, projectes d’APS o Servei Comunitari, etc. a tota la comunitat educativa (alumnat de cursos inferiors, famílies…).
 • Impulsar campanyes amb propostes per ajudar a millorar algun aspecte injust (dins l’escola, a l’aula, a la ciutat, etc).
 • Fer partícips a les famílies de les accions que es duguin a terme a l’escola.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website