ODS 5

Igualtat de gènere

Taula de continguts

Igualtat de gènere

"Viure junts en un món de diferències."

Z. Bauman

La coeducació, a part de ser un dret, és una finalitat en ella mateixa, i es basa en el principi d’igualtat i en la no-discriminació per raó de gènere. Vol dir:

 • Promoure la igualtat i la diversitat d’opinions i visions.
 • No establir relacions de domini.
 • Entendre i transmetre que el món ha estat i està sent construït per totes les persones, tot visibilitzant i transmetent la història sense invisibilitzar parts o persones per raons d’identitat.

La coeducació consisteix a assumir que totes les persones que participen en la vida dels infants i joves tenen la responsabilitat i el compromís d’educar-los en igualtat per aconseguir persones que tinguin una ciutadania plena, en drets i llibertats. La igualtat no significa que dones i homes hagin de ser idèntics, tots som diferents. La igualtat és superar les diferències per assolir la categoria de ciutadans.

Els estereotips sexistes i els rols de gènere, que dominen una societat patriarcal com la nostra, afavoreixen el desenvolupament de desigualtats entre nens i nenes i l’aparició de violència de gènere. És molt important que en l’àmbit educatiu s’intervingui des d’una mirada coeducadora amb l’objectiu de promoure relacions sanes i saludables.

1. Autoconeixement i gestió de les emocions

 • Reconeixement de les individualitats independentment del seu sexe.
 • Identificació i acceptació de la pròpia identitat sexual que eviti estereotips sexistes.
 • Construcció d’un autoconcepte que eviti l’assignació de rols, estereotips, valors i comportaments sexistes.

2. Autonomia personal i relacional

 • Respecte i tolerància envers la diversitat independentment de les condicions i les característiques personals de cada nen i nena.
 • La diferència com a part de la riquesa col·lectiva.
 • Les famílies de tota mena: valors humans, comportaments d’amor i respecte a les diferències.

3. Salut i benestar personal o hàbits beneficiosos

 • Els estereotips sexistes i discriminadors en els oficis, en les joguines i en els contes.
 • L’acceptació envers la diversitat de gustos i preferències.
 • Els hàbits i maneres de fer que faciliten una bona convivència.
 • La importància del referent de la dona en tots els aspectes de la nostra vida.

4. Joc i moviment

 • El joc simbòlic flexible i ric en diversitat de significats i rols.
 • La participació en el joc amb naturalitat i llibertat sense la influència d’estereotips de gènere.
 • Reflexionar sobre els estereotips dels contes, expressant sensacions, emocions i opinions.
 • Donar a conèixer els oficis independentment del gènere i el sexe de les persones. Fer-los adonar que no hi ha oficis d’homes ni de dones.
 • Trencar els estereotips en la tria d’un joc o d’una joguina proposant tardes temàtiques de jocs.
 • Compartir situacions i accions de la vida quotidiana que els permetin desconstruir estereotips de gènere lligats al sexe.
 • Reflexionar, amb l’ajuda d’un titella, sobre allò a què els agrada jugar realment, sobre els seus gustos i preferències.
 • Explicar en què consisteixen els oficis dels pares i mares, i les eines i els materials que fan servir.
 • Empoderar i donar visibilitat a les dones que són importants en la vida dels nens i nenes.
 • Conèixer històries de dones i ciència inspirades en personatges reals (celebrar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, l’11 de febrer).
 • Potenciar hàbits de «vida pràctica Montessori».
 • Disposar de contes a la biblioteca d’aula per tal que els nens i nenes els puguin consultar lliurement.
 • Utilitzar un llenguatge inclusiu.
 • Analitzar anuncis de joguines.
 • Analitzar els anuncis de roba per a nens i nenes.
 • Reinventar el pati i tots els espais de l’escola oferint propostes més variades i que possibilitin la igualtat d’oportunitats.
 • Entendre la diversitat familiar en la qual caben totes les formes i els conceptes de família d’avui dia.
 • Vídeo sobre les joguines: https://youtu.be/sM_o3aPhwdk
 • Vídeo sobre la roba de nen i de nena: https://youtu.be/sojsTcbRhrg
 • Col·lecció «Contes familiars». Contes que parlen de diferents tipologies de família. És una col·lecció de sis contes. Hi ha un nen amb dues mares, un amb dos pares, un amb un pare i una mare, un amb només una mare o un amb dues famílies. El fil conductor és l’escola, ja que tots els nens i nenes són alumnes del mestre Serafí. Per això el sisè conte tanca el cicle amb una festa familiar a l’escola on tots conviuen junts. [Autores: Antònia Cardona i Natalia Ferrús; il·lustradora: Alba Bla.]
 • Web amb alguns recursos per treballar la diversitat de famílies: Contes Familiars
 • Informació per a mestres: https://www.youmekids.com/families-diverses-com-tractar-escola-casa/
 • Contes per treballar les diferències: http://www.familieslg.org/actualitat-pagina-presentacion/estudis-cientifics/novel%C2%B7les-i-contes/
 • Dones referents a casa nostra. Podem proposar que portin una fotografia d’una dona important de la seva vida i parlar-ne: Per què és important aquesta persona? Quines coses sap fer ben fetes? Què fa per mi? Farem una exposició a l’entrada de les dones referents de la nostra vida. Omplim l’escola de la importància que té la dona a les nostres vides. Quan l’escola és plena de referents femenins que tenim a tocar, que coneixem i que són referents pel vincle que tenen amb nosaltres, ens adonem de la importància de la dona en tots els aspectes de la nostra vida.
 • Activitats de vida pràctica que podem fer: escombrar, fregar, netejar les taules i els estris que s’utilitzen, regar les plantes, plegar tovallons, pelar pomes, fer sucs de taronja, desgranar pèsols i faves, posar aigua d’una gerra als gots, traspassar llavors d’un costat a l’altre amb pinces i sense, estendre la roba amb pinces, plegar mitjons…
 • Roba de nen o roba de nena. Els nens i les nenes ens vestim igual? Obrir una conversa sobre la roba dels nens i de les nenes i, entre tots, intentar arribar a la conclusió que la igualtat de gènere és un dret fonamental i que tothom es pot vestir com vulgui (que no hi ha «roba de nens» i «roba de nenes»). https://www.youtube.com/watch?v=lTsU1tTnV7s

Contes per presentar l’ODS

Vídeos de contes:

Contes que parlen de ciència i gènere

Són contes inspirats en personatges reals que parlen de ciència i gènere (el paper social de la dona), ciència i política (l’accés de la dona al coneixement), ciència i societat (la dona i la funció social de la ciència), ciència i valors (la dona i la dimensió ètica de la ciència) i ciència i innovació (la dona davant dels reptes tecnològics). https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/les-claus-del-dia-de-les-dones/video/6088366/

Els números de Katherine Johnson
Els cent deu invents de Beulah Louise Henry
Juliana Morell, bruixa o fada?
Les tres metgesses: Elena, Dolors i Martina

Jocs

 • Joc per comprar: Little Office: joc dels oficis
 • Tardes temàtiques: tarda del futbol, tarda de la perruqueria, tarda del taller mecànic, tarda de la cuineta…).

Activitats TAC

 • Amb la participació d’un familiar descobrir les tasques domèstiques sense atribuir-les a rols estereotipats de gènere i sexe.
 • Convidar pares, mares, avis i àvies a participar en «una marató de contes».
 • Teatralitzar una obra de teatre atribuint diferents rols.
 • Convidar els pares i mares que ho vulguin a l’escola per explicar el seu ofici.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website