ODS 5

Igualtat de gènere

Taula de continguts

Igualtat de gènere

 • Fomentar la igualtat, erradicar la violència i la discriminació envers les dones i altres identitats de gènere, assegurar que totes les persones tenen les mateixes oportunitats independentment de la condició de gènere.
 • Vetllar per prevenir l’explotació sexual i la discriminació en qualsevol àmbit de la vida (personal, social, laboral…).
 • Impulsar la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.
 • El gènere com a construcció social i cultural.
 • La desigualtat de gèneres.
 • El gènere i l’ocupació.
 • La salut sexual i reproductiva i els drets sexuals i reproductius.
 • El gènere i la pobresa (seguretat alimentària, dependència financera…).
 • L’explotació i el tràfic de dones i nenes.
 • La interrelació del gènere amb altres categories socials (capacitat, religió, raça…).
 • Les relacions afectives i la violència de gènere.
 • Els estereotips i rols de gènere.
 • El llenguatge inclusiu i la comunicació col·laborativa.
 • Els mitjans de comunicació i la publicitat sexista.
 • Els usos de temps i la igualtat d’oportunitats.
 • Incloure totes les dimensions que abasta aquest ODS en el dia a dia del centre:
  • En el treball d’aula: debats i reflexions, activitats, unitats didàctiques, accions…
  • En els espais compartits (esbarjo, menjador, passadissos, treball en equip…), vetllar per les relacions sanes fonamentades en el respecte i la igualtat.
  • En l’ús d’un llenguatge no sexista ni discriminatori de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Convidar a l’escola entitats, institucions, fundacions, etc. que treballin per la igualtat de gènere, la inclusió social, els drets de la dona, o qualsevol altre aspecte vinculat a l’ODS.
 • Celebrar els dies internacionals vinculats amb l’ODS (11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i la Nenes en la Ciència; 8 de març, Dia Internacional de la Dona; 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIQ-fòbia, etc.).
 • Reivindicar els objectius de l’ODS de diferents maneres: expressions o intervencions artístiques, manifestacions, murals urbans…
 • Treballar el contingut musical que els és proper i analitzar-lo des d’una vessant crítica (p. ex.: fer un reggaeton invertit…).
 • Fomentar els «punts liles» i participar-hi de manera activa.
 • Col·laborar amb entitats que treballin pels col·lectius més desfavorits per qüestió de gènere.
 • Utilitzar el llenguatge inclusiu i vetllar per fer-lo utilitzar.
 • Impulsar una comissió d’igualtat a l’escola amb la participació de l’alumnat.
 • Compartir amb les famílies la visió de gènere que es fomenta des de l’escola de diferent manera: amb accions específiques, amb tallers, amb jornades, amb reunions explicatives si cal…
 • Incloure-ho en les reunions de curs.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website