ODS 2

Fam Zero

Taula de continguts

Fam Zero

"El pitjor enemic contra la fam és la indiferència."

Acció contra la Fam

La fam zero és posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible. Aquest objectiu de desenvolupament sostenible tracta de garantir que tothom pugui gaudir d’una dieta saludable i nutritiva durant tot l’any.

Aquest ODS demana erradicar la desnutrició i combatre la mala alimentació, origen de malalties. També s’ha d’assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments, aplicar pràctiques agrícoles sostenibles, adoptar mesures perquè els mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats funcionin correctament i fomentar nous models agroalimentaris, sostenibles, sans i justos, arreu del món.

 • Adopció d’hàbits sobre alimentació, activitat física i descans per aconseguir el benestar físic.
 • Cooperació, solidaritat i altruisme per aprendre a ser ciutadans responsables en un món global.
 • Presa de decisions sobre higiene i salut per a la prevenció i el guariment de malalties.
 • Adopció d’hàbits sobre l’adquisició i l’ús de béns i serveis per esdevenir un consumidor responsable.
 • Capacitat d’actuar amb autonomia en la presa de decisions alimentàries assumint la responsabilitat dels propis actes.
 • Mostra d’actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions d’injustícia.
 • Coneixement i valoració de problemes socials rellevants, com el cas de la fam, interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
 • Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.
 • Participació en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
 • Compromís ètic i social amb l’entorn proper.
 • Conèixer diferents serveis relacionats amb la salut alimentària.
 • Conèixer i treballar hàbits saludables (alimentació, descans…).
 • Realitzar tallers relacionats amb els trastorns alimentaris i les addiccions.
 • Incorporar el dia de la fruita.
 • Treballar l’hort a l’escola (aliments plantats, la collita…).
 • Conèixer l’agricultura propera i sostenible.
 • Crear un calendari per sistematitzar el recapte d’aliments.
 • Participar activament en algun banc d’aliments.
 • Potenciar al menjador escolar l’ús de productes de km 0.
 • Visitar empreses amb productes de km 0.
 • Sensibilitzar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari.
 • Realitzar tallers i formacions amb diferents entitats especialitzades a facilitar l’accés als aliments (Càritas, Creu Roja…).
 • Fomentar la creació d’horts urbans.
 • Fomentar la incorporació de criteris de dieta saludable en els menús dels menjadors escolars.
 • Fomentar la compra en comerços de proximitat.
 • Proposar a les famílies mesures per evitar el malbaratament alimentari (per exemple en els esmorzars que els alumnes porten a l’escola).
 • Crear un llibre amb receptes on no hi hagi malbaratament de recursos.
 • Participar en les campanyes de recollida d’aliments (recaptes d’aliments a les escoles o establiments del barri).
 • Col·laboració de les famílies en els horts escolars.
 • Proposar lectures a les famílies.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website