ODS 7

Energia neta i assequible

Taula de continguts

Energia neta i assequible

“Al món hi ha un nivell exigu d'accés a energies netes i renovables. Encara cal desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació.”

Papa Francesc

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom. Caminant cap a una col·laboració perquè totes les persones tinguin accés als serveis energètics bàsics, incrementant l’ús d’energia verda i analitzant les conseqüències de l’ús de fonts no sostenibles i/o contaminants.

 • Tipus d’energies, especialment les energies renovables com la solar, l’eòlica, la hidràulica, la geotèrmica i la mareomotriu. Avantatges i inconvenients de cada tipus.
 • Producció, subministrament, demanda i ús de l’energia a diferents països.
 • ​​Impactes mediambientals i problemes de la producció, el subministrament i l’ús de l’energia (per exemple, el canvi climàtic, l’energia grisa).
 • (Sobre)dependència d’energies no renovables com el petroli.
 • Causes i efectes de l’augment de CO2 en l’escalfament global i canvi climàtic.
 • Organitzar sortides per visitar centrals elèctriques o fer alguns tallers (per exemple, a través de la Fundació Endesa).
 • Disseny d’un habitatge autosuficient energèticament.
 • Analitzar la factura elèctrica de casa i d’on s’obté aquesta energia.
 • Analitzar l’evolució en l’ús d’energies renovables a través de dades de l’iInstitut Català de l’Energia (ICAEN).
 • Desenvolupar un projecte basat en enquestes: «Quina relació hi ha entre energia i benestar humà»; «Què sabem sobre energies renovables i no renovables»…
 • Dissenyar i construir una maqueta representant les parts d’una central energètica.
 • Analitzar i reflexionar sobre el subministrament energètic actual i valorar/calcular quanta energia diària cal per cobrir les necessitats bàsiques.
 • Comparar la petjada energètica d’una persona de la mateixa edat a diferents regions del planeta.
 • Dur a terme una campanya per estalviar energia a la institució o a escala local.
 • Dur a terme accions de sensibilització envers l’existència de la pobresa energètica en el seu entorn més immediat.
 • Impulsar actuacions per millorar l’eficiència energètica de l’escola/institut.
 • Investigar al propi municipi si els edificis públics o històrics estan sensibilitzats cap a un ús de fonts d’energia verda.
 • Estudiar quina font d’energia verda s’adequa més per implementar a l’escola (analitzar la zona, l’entorn, les característiques…).
 • Visitar i entrevistar una empresa de l’entorn que utilitzi subministrament energètic amb fonts renovables (solar, eòlica…).
 • Celebrar els dies internacionals vinculats a l’ODS:
  • Dia Internacional de l’Energia (14 de febrer).
  • Dia Internacional del Sol (21 de juny).
  • Dia Internacional de l’Energia Eòlica (15 de juny).
 • Investigar i desenvolupar un certificat energètic d’una zona de l’escola (mirar tancaments, aïllaments…).
 • Detectar quins electrodomèstics fan un major consum i quin impacte tenen en el consum total de l’escola.
 • Preguntar si els alumnes tenen algun familiar/conegut relacionat amb l’àmbit energètic.
 • Mirar si hi ha algun familiar que tingui una instal·lació d’energia verda a casa seva i la vulgui compartir amb els alumnes (explicar els motius pels quals ha pres aquesta decisió).
 • Participació de les famílies en els dies internacionals del Sol, de l’Energia…
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website