ODS 4

Educació de qualitat

Taula de continguts

Educació de qualitat

“L’educació genera confiança, la confiança genera esperança, l’esperança genera pau”

Confuci

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. Oferir oportunitats d’aprenentatge per a tothom. Incentivar l’aprenentatge permanent.

 • La importància de l’educació com a motor del desenvolupament sostenible i com a eix de millora de la vida de les persones.
 • L’educació: un dret humà fonamental.
 • Les desigualtats en l’accés a l’educació. Desigualtats per context, gènere…
 • Les causes de la manca d’accés a l’educació.
 • El paper de l’educació en el desenvolupament sostenible.
 • La relació entre desenvolupament sostenible i educació de qualitat.
 • La importància de l’aprenentatge permanent.
 • El paper de l’educació formal i no formal.
 • El concepte d’Educació per al Desenvolupament Sostenible: EDS.
 • Les competències per a la millora de la vida pròpia en relació amb l’ocupació, l’emprenedoria…
 • Les competències necessàries per al segle XXI.
 • La igualtat de gènere en educació.
 • L’equitat i la inclusió en educació.
 • Els motius de la manca d’accés a l’educació.
 • L’Agenda 2030 i exemples innovadors.
 • Fer jocs de rol vinculats amb els ODS: posar-se en el paper d’un infant /jove en condicions diferents.
 • Impulsar propostes educatives que desenvolupin les competències en EDS.
 • Promoure debats a l’aula sobre el dret de l’educació, l’educació permanent i les oportunitats educatives, o sobre la situació de l’educació a l’escola, al poble, a la ciutat, al país…
 • Fer treballs de camp i treballs de recerca sobre l’accés a l’educació en diferents llocs, d’àmbit local, nacional o mundial.
 • Impulsar metodologies que tinguin en compte la inclusió i l’equitat a l’aula.
 • Realitzar infografies, pòsters, pòdcasts, etc. o emprar qualsevol mitjà de divulgació per conscienciar i sensibilitzar de la importància de l’educació al llarg de la vida.
 • Fer treballs estadístics de comparació de dades educatives: per edat, per gènere, per país, per regió…, sobre el fracàs escolar, l’escolarització…
 • Elaborar estudis sobre sistemes educatius i sobre l’accés a l’educació.
 • Crear aliances amb escoles, fundacions i entitats educatives del país o d’altres llocs del món.
 • Fomentar grups de treball de membres de diferents escoles, entitats o xarxes.
 • Realitzar una campanya de sensibilització sobre l’educació de qualitat.
 • Organitzar una jornada sobre EDS a nivell d’escola, local o global.
 • Dur a terme projectes basats en treballs de camp sobre algun aspecte dels ODS.
 • Celebrar el Dia Internacional de l’Alfabetització (8 de setembre) o el Dia Mundial dels Docents (5 d’octubre), o participar en la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació.
 • Fer partícips a totes les famílies de l’escola de la importància de l’educació permanent.
 • Organitzar tallers i jornades formatives sobre aspectes educatius de l’escola: metodologies de treball, aspectes pedagògics, aspectes de la competència digital…
 • Organitzar una jornada EDS conjunta entre famílies i escola.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website