ODS 12

Consum i producció responsables

Taula de continguts

Consum i producció responsables

"Com consumidors tenim molt poder per canviar el món pel simple fet de ser curosos amb el que comprem"

Emma Watson

Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem per evitar l’excés de residus. Un bon ús dels recursos renovables i no renovables fomentarà una bona gestió ecològica.

Pel que fa a les empreses, especialment a les grans i a les transnacionals, se’ls demana que actuïn de forma més sostenible i transparent, sobretot en la gestió dels productes tòxics. S’ha d’aconseguir que els poders públics fomentin polítiques d’acció per impulsar un estil de vida més sostenible.

A nivell individual s’ha de prendre consciència i entendre quines condicions de treball tenen les grans empreses per evitar consumir excessivament, cosa que fomenta que hi hagi conseqüències negatives com, per exemple, contaminació d’aigua, explotació laboral, perjudicis per al petit comerç i de proximitat…

 • Comprensió de les opcions individuals d’estil de vida que influeixen en el desenvolupament social, econòmic i mediambiental.
 • Coneixement de les estratègies i pràctiques de la producció i el consum sostenibles.
 • Comprensió dels dilemes/equilibris relacionats amb la consecució d’un consum i una producció sostenibles i els canvis sistèmics necessaris per fer-ho.
 • Capacitat de comunicar i d’animar els altres a comprometre’s amb les pràctiques sostenibles de consum i producció.
 • Capacitat de reflexionar sobre la seva conducta individual com a consumidor en vista de les necessitats del món natural, de la resta de persones, cultures i països, i imaginar estils de vida sostenibles per a les generacions futures.
 • Sentiment de responsabilitat sobre els impactes mediambientals i socials de la seva conducta com a productor o consumidor.
 • Capacitat de planificar, executar i avaluar activitats relacionades amb el consum i amb els criteris de sostenibilitat existents.
 • Actuació crítica en el seu paper de part interessada activa en el mercat.
 • Calcular la petjada ecològica i reflexionar-hi.
 • Analitzar productes diferents (per exemple: telèfons mòbils, ordinadors o roba) amb l’anàlisi del cicle vital (ACV).
 • Fomentar activitats on els alumnes produeixin i venguin productes sostenibles. Per exemple, a partir d’un formulari: «La sostenibilitat significa renunciar a les coses?».
 • Fer jocs de rol en què apareguin els diferents papers d’un sistema comercial (productor, cooperatiu, publicista, consumidor, gestor de residus, etc.).
 • Veure curtmetratges/documentals per ajudar els alumnes a comprendre els models de producció i consum.
 • Desenvolupar i executar un projecte d’acció (juvenil) relacionat amb la producció i el consum (per exemple, moda, tecnologia, etc.).
 • Prioritzar l’economia circular i el consum responsable i local com a primera fase del cicle dels aliments, i donar suport als productors i al comerç local per tal d’afavorir aquestes estratègies.
 • Promoure accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als menjadors escolars i als equipaments.
 • Establir en cada equipament àrees d’aportació de recollida de residus coherents amb el sistema de recollida municipal.
 • Instal·lar els contenidors de residus necessaris en funció de l’activitat de l’equipament municipal. Han de ser accessibles i estar convenientment senyalitzats per tal d’informar i sensibilitzar sobre el seu ús correcte.
 • Fomentar l’autocompostatge en municipis rurals, nuclis amb poca població, urbanitzacions i cases aïllades, etc., com una via adequada per gestionar la matèria orgànica.
 • Organitzar accions de sensibilització a través d’actuacions de recollida de residus abocats il·legalment als boscos, les platges, els marges de rius, etc., i participar anualment a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (Let’s Clean up Europe).
 • Fomentar l’existència d’establiments especialitzats en la reparació d’objectes i aparells, així com la creació de xarxes d’intercanvi al municipi.
 • Participació de les famílies en la jornada de Let’s Clean Up Europe.
 • Participació de les famílies en campanyes de recollida de piles, mòbils, ordinadors i roba.
 • Treballar amb les famílies els hàbits de selecció de residus, reciclatge i reutilització dels recursos.
 • Demanar la col·laboració de les famílies en la reducció dels embolcalls d’un sol ús en els esmorzars escolars.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website