ODS 11

Ciutats i comunitats sostenibles

Taula de continguts

Ciutats i comunitats sostenibles

“Les ciutats tenen la capacitat de proveir alguna cosa per a cadascun dels seus habitants sempre que siguin creades i pensades per a tothom”

Jane Jacobs

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

 • La necessitat de protecció, seguretat i inclusivitat (necessitats humanes, contextualització dels desitjos i les necessitats individuals i col·lectives segons el gènere, l’edat, els ingressos i les capacitats).
 • Gestió i ús dels recursos naturals (renovables i no renovables).
 • Energia sostenible (consum domèstic d’energia, energies renovables, programes energètics comunitaris) i transport.
 • Aliments sostenibles (agricultura, agricultura ecològica i permacultura, agricultura amb el suport de la comunitat, conca alimentària, processament dels aliments, opcions i hàbits alimentaris, generació de residus).
 • L’ecologia urbana i com la natura s’adapta als assentaments humans.
 • Construccions i planificació espacial sostenibles i resilients (materials de construcció, estalvi d’energia, processos de planificació).
 • Generació i gestió dels residus (prevenció, reducció, reciclatge, reutilització).
 • Les comunitats i les seves dinàmiques (presa de decisions, governança, planificació, resolució de conflictes, comunitats alternatives, comunitats sanes, comunitats inclusives, ecoviles, ciutats en transició).
 • El cicle de l’aigua i la recuperació de les aigües subterrànies amb el disseny urbà (terrats verds, captació de l’aigua pluvial, daylighting, restauració dels antics llits fluvials, drenatge urbà sostenible, etc.).
 • Preparació i resiliència davant les catàstrofes, resiliència enfront dels problemes meteorològics actuals i del futur, i cultura de la prevenció i la preparació.
 • Banca ètica i coHousing.
 • Visualització del video Ciudad 2030.
 • Investigar sobre la descarbonització de l’arquitectura. Descobrir què són les hipoteques verdes, la jardineria vertical, l’agricultura vertical i el fenomen de les tiny houses.
 • Corredor verd. Què és? On n’hi ha? Diferències entre un corredor verd, un parc d’esbarjo i el medi natural.
 • Inscriure’s a la proposta feta per Marató RE-M, participant a la Marató per a l’Emergència Climàtica com a escola. Això inclou l’edifici; la participació de totes les etapes i de tots els estaments de l’escola, i formar part d’una proposta d’economia circular.
 • Promoure espais verds
 • Treballar per l’eficiència energètica al centre educatiu
 • Preparar propostes pedagògiques que treballin les economies transformadores
 • Impulsar l’ús de la app “Too good to go”
 • Inscriure’s a la proposta feta per MARATOREM participant a la Marató per a l’Emergència climàtica, com a escola. Hi inclou l’edifici, la participació de totes les etapes, de tots els estaments de l’escola… i la participació a formar part d’una proposta a la economia circular.
 • Convidar famílies vinculades als sabers de l’ODS.
 • Impulsar campanyes junts.
 • Fer tallers de divulgació.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website