ODS 6

Aigua neta i sanejament

Taula de continguts

Aigua neta i sanejament

"L’aigua és la força motriu de tota la natura."

Leonardo da Vinci

Aquest ODS promou l’accés a l’aigua potable, com també el sanejament i la gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica.

D’altra banda, es tracta de millorar la qualitat de l’aigua, el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com d’utilitzar de manera eficient els recursos hídrics.

Cal tenir en compte que les malalties relacionades amb l’aigua i la higiene segueixen estant entre les principals causes de mort de nens i nenes menors de 5 anys.

És molt important ampliar la cooperació internacional i el suport que s’ofereix als països més necessitats per tal que aprofitin tots els recursos hídrics de la manera més eficient possible i que hi tinguin accés (dessalinització, emmagatzematge d’aigua, tractament d’aigües residuals…).

 • L’anàlisi dels paisatges i els ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren.
 • El cicle natural i humà de l’aigua.
 • L’aigua com a font d’energia.
 • L’estudi dels problemes socials més rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
 • L’economia i la sostenibilitat.
 • Els hàbits sobre l’adquisició i l’ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
 • La petjada hídrica.
 • El reciclatge de residus.
 • Actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.
 • Participar en xerrades que expliquin quins agents provoquen malalties pel consum d’aigua no potable o contaminada.
 • Fomentar accions que impulsin la hidratació com a pilar bàsic de l’alimentació.
 • Estudiar de la factura de l’aigua.
 • Llegir llegendes relacionades amb l’aigua, com la de «la dona d’aigua».
 • Estudiar el riu, la riera o el mar propers per analitzar tant la situació de l’aigua com dels éssers vius que hi viuen.
 • Celebrar el 2 de febrer (Dia Mundial dels Aiguamolls i les Zones Humides) amb accions protectores.
 • Celebrar el 22 de març (Dia Mundial de l’Aigua) amb accions concretes.
 • Crear una infografia d’hàbits de consum i gestió de residus plàstics.
 • Representar el cicle de l’aigua des del seu naixement als rius fins que arriba a les depuradores.
 • Descobrir les funcions de les clavegueres i crear dissenys informatius per a la resta de la població.
 • Visitar la depuradora de la pròpia localitat per prendre consciència de la contaminació de l’aigua.
 • Fer un tast d’aigües de diferents llocs i analitzar-ne els components.
 • Contactar amb diferents entitats (com AGBAR, una planta potabilitzadora, una planta dessalinitzadora, una planta embotelladora, un laboratori d’anàlisi de la qualitat de l’aigua, l’ACA, etc.) per tal de visitar-les, ampliar coneixements, crear situacions d’aprenentatge…
 • Treballar amb les famílies l’ús d’ampolles reutilitzables d’aigua per als esmorzars o les sortides escolars.
 • Presentar mesures per reduir la petjada hídrica a les llars.
ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website