ODS 6

Aigua neta i sanejament

Taula de continguts

Aigua neta i sanejament

“No sabrem mai el valor de l’aigua fins que el pou estigui sec”

Thomas Fuller

Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

 • El cicle de l’aigua i la distribució de l’aigua a escala mundial.
 • L’aigua i el canvi climàtic.
 • La importància de l’aigua en els ecosistemes.
 • El dret humà a l’aigua i l’aigua com a bé comú universal.
 • L’aigua per a la salut: un sanejament i una higiene adequats i equitatius.
 • Els impactes de la contaminació, l’abocament i l’emissió de substàncies químiques i materials perillosos en la qualitat de l’aigua.
 • L’escassetat de l’aigua i l’ús eficient de l’aigua.
 • Les exportacions d’aigua (aigua virtual).
 • Calcular el consum d’aigua a l’escola fent-ne una anàlisi detallada.
 • Elaborar un decàleg sobre l’ús responsable de l’aigua a l’escola, a casa…
 • Investigar d’on prové l’aigua que arriba a casa nostra i on va a parar després del seu ús.
 • Calcular la petjada hídrica (EH) d’un mateix.
 • Dur a terme projectes per treballar l’aigua invisible, per exemple: quanta aigua hi ha en un litre de cervesa, en un quilo de vedella, en una samarreta, etc.
 • Planificar i dur a terme una campanya de sensibilització o un projecte d’acció juvenil sobre l’aigua i la seva importància.
 • Visitar infraestructures locals de subministrament d’aigua i controlar la qualitat de l’aigua a l’escola i a casa.
 • Organitzar sortides i adherir-se a campanyes locals i/o globals que tinguin com a finalitat una acció de neteja, com ara la llera d’un riu proper, d’un platja…
 • Comentar i reflexionar a les tutories vídeos relacionats amb el tema.
 • Promoure debats dins l’aula.
 • Celebrar del Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març.

Implicar les famílies en microaccions: campanyes de prevenció del malbaratament.

ODS Vedruna Catalunya

ODS per etapes

ODS

Infantil

ODS

Primària

ODS

Batxillerat
Ùltimes notícies

Eina de diagnosi

L’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya , fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles amb l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat com Neus Lorenzo @NewsNeus I amb la col·laboració de Jaume Feliu @jfeliua en l’àmbit tècnic, dissenyem una eina de diagnosi per a la posterior reflexió als equips docents I claustres de les escoles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website